Blanki-6

Agrofortis jest programem, zbudowanym na poniższych założeniach

Agrofortis jest programem, zbudowanym na poniższych założeniach

Po pierwsze, uważamy że gromadzenie majątku w postaci nieruchomości doskonale zabezpiecza pieniądze, utrzymuje ich wartość w czasie, a także niesie ze sobą ogromną nadzieje na skokowy wzrost wartości po kilku lub kilkunastu latach
od nabycia. 

Po drugie, wiemy, że nie wszystkie nieruchomości to pewny zysk i wzrost wartości. Dlatego do programu wybieramy niezabudowane grunty rolne w klasach nieużytków, co daje umiarkowane ceny nabywania, a pierwotna forma to podstawa do wzrostu wartości w latach. 

Po trzecie, selekcjonujemy działki
do programu. Wielkość to min. 3000m², dostęp do drogi publicznej, bliskość prądu, nieduża odległość od miast lub atrakcji turystycznych, dobry dojazd oraz przepiękne i bogate przyrodniczo otoczenie tak charakterystyczne dla Warmii  i Mazur. 

Po czwarte, wiemy, że inwestowanie
na rynku nieruchomości zazwyczaj wiąże 
się z posiadaniem sporej ilości gotówki
lub wysokiej zdolności kredytowej. Wiedząc, jaką to może być przeszkodą w procesie nabywania działek, sami postanowiliśmy rozłożyć zapłatę za działkę na dogodne raty i, przekazując własność nieruchomości w obecności notariusza, sprawiamy, że nie można się czuć bezpieczniej. 

iris-5350997_1920

Po pierwsze, uważamy że gromadzenie majątku w postaci nieruchomości doskonale zabezpiecza pieniądze, utrzymuje ich wartość w czasie,
a także niesie ze sobą ogromną nadzieje na skokowy wzrost wartości
po kilku lub kilkunastu latach od nabycia. 

Po drugie, wiemy, że nie wszystkie nieruchomości to pewny zysk i wzrost wartości. Dlatego do programu wybieramy niezabudowane grunty rolne
w klasach nieużytków, co daje umiarkowane ceny nabywania, a pierwotna
forma to podstawa do wzrostu wartości w latach. 

Po trzecie, selekcjonujemy działki do programu. Wielkość to min. 3000m², dostęp do drogi publicznej, bliskość prądu, nieduża odległość od miast
lub atrakcji turystycznych, dobry dojazd oraz przepiękne i bogate przyrodniczo otoczenie tak charakterystyczne dla Warmii  i Mazur. 

Po czwarte, wiemy, że inwestowanie na rynku nieruchomości zazwyczaj wiąże 
się  z posiadaniem sporej ilości gotówki lub wysokiej zdolności kredytowej. Wiedząc, jaką to może być przeszkodą w procesie nabywania działek, sami postanowiliśmy rozłożyć zapłatę za działkę na dogodne raty i, przekazując
własność nieruchomości w obecności notariusza, sprawiamy, że nie można
się czuć bezpieczniej. 

iris-5350997_1920

Jak wygląda finansowanie w momencie, gdy wybierzesz już swoją wymarzoną nieruchomość?

landscape-2-1394358-1598x1065

Opcja 1 – gotówka, wpłata 100% wartości nieruchomości w dniu podpisania Aktu własności.

Opcja 2 – ratalna, wpłata 6000 zł w dniu podpisania Aktu własności, pozostała do zapłaty część ceny rozłożonana raty min 500 zł do momentu spłaty.

Opcja 3 – ratalna wpłata 500 zł w dniu podpisania przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości, możliwość uzyskania aktu własności po przekroczeniu 6000 zł wpłaconego kapitału,  pozostała do zapłaty część ceny rozłożona
na raty min 500 zł do momentu spłaty.

W żadnej z opcji nie wiążemy naszych klientów z jakąkolwiek instytucją finansową. Zapis o rozłożeniu ceny nabycia na raty jest opisany szczegółowo w Akcie przeniesienia własności, a my zabezpieczamy się na hipotece  do momentu spłaty nieruchomości. To jest naprawdę proste i przejrzyste rozwiązanie. 

Od 2011 roku wydaliśmy w ten sposób, w ręce naszych klientów, blisko
500 ha nieruchomości gruntowych. Od początku działalności, oprócz sprzedaży, prowadzimy również działalność edukacyjną na rzecz inwestowania w niezabudowane grunty rolne i zorganizowaliśmy grubo ponad sto sympozjów temu poświęconych. Odwiedziło nas kilka tysięcy ludzi, z którymi nawiązaliśmy kontakt.

landscape-2-1394358-1598x1065

Opcja 1 – gotówka, wpłata 100% wartości nieruchomości w dniu podpisania Aktu własności.

Opcja 2 – ratalna, wpłata 6000 zł w dniu podpisania Aktu własności, pozostała
do zapłaty część ceny rozłożonana raty min 500 zł do momentu spłaty.

Opcja 3 – ratalna wpłata 500 zł w dniu podpisania przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości, możliwość uzyskania aktu własności po przekroczeniu 6000 zł wpłaconego kapitału,  pozostała do zapłaty część ceny rozłożona
na raty min 500 zł do momentu spłaty.

W żadnej z opcji nie wiążemy naszych klientów z jakąkolwiek instytucją finansową.
Zapis o rozłożeniu ceny nabycia na raty jest opisany szczegółowo w Akcie przeniesienia własności,
a my zabezpieczamy się na hipotece 
do momentu spłaty nieruchomości.
To jest naprawdę proste i przejrzyste rozwiązanie. 

Od 2011 roku wydaliśmy w ten sposób,
w ręce naszych klientów, blisko
500 ha nieruchomości gruntowych.
Od początku działalności, oprócz sprzedaży, prowadzimy również działalność edukacyjną na rzecz inwestowania w niezabudowane grunty rolne i zorganizowaliśmy grubo ponad sto sympozjów temu poświęconych. Odwiedziło nas kilka tysięcy ludzi,
z którymi nawiązaliśmy kontakt.